Om LegalTech+Design @HelsingborgsTR

Den 6–8 mars 2019 höll Helsingborgs tingsrätt en konferens med workshop för att tillsammans med olika aktörer utforska #framtidensdomstol.

Summering LegalTechDesign
Summering av evenemanget. Ritad av Andrea Lindblom


Vad är LegalTech+Design@HelsingborgsTR?

En konferens och workshop med målet att utveckla domstolarna med hjälp av ny teknik och design.

Deltagarna ska under workshopsdelen ta fram nya koncept inom tre områden: lokaler, tjänster och kommunikation.

Var kommer idén ifrån?

Inspirationen till arrangemanget kommer från Legal Design Lab, en tvärvetenskaplig del av Stanford Law School. Legal Design Lab har flera olika utvecklings- och forskningsprojekt men ett av deras fokusområden är ”Access to Justice and Court Innovation”.

Vem arrangerar?

Initiativtagare till och arrangör av LegalTech+Design@HelsingborgsTR är Helsingborgs tingsrätt. För att kvalitetssäkra arrangemanget samarbetar tingsrätten med tre viktiga externa personer genom en styrgrupp:

Charlotta Kronblad, forskare i digitaliseringen av juristbranschen, Chalmers Tekniska Högskola

Jukka Heino, digitaliseringsstrateg, Helsingborgs stad

Lena Nilsson, IT-direktör, Domstolsverket

Dessutom ingår från Helsingborgs tingsrätt:

 • Ylva Norling Jönsson, lagman
 • Andrea Lindblom, administrativ chef
 • Gentijana Dobraj, verksamhetsutvecklare
 • Fredrik Lassen, kommunikatör

Vilka är deltagarna?

Var och en av de cirka 40 deltagarna utgör en viktig pusselbit för arrangemangets helhet. Vi är otroligt glada och stolta över att ha workshopsdeltagare från:

 • Helsingborgs tingsrätt
 • Södertörns tingsrätt
 • Domstolsverket
 • Helsingborgs stad
 • Polisen
 • Brottsofferjouren
 • Myndigheten för delaktighet
 • Åklagare
 • Kriminalvården
 • Advokatbranschen
 • Kronofogden